Cel

Niniejsza Informacja o polityce prywatności („Informacja”) opisuje informacje, które ICL Group Ltd., w tym jej podmioty stowarzyszone w jej grupie spółek (łącznie „ICL”, „my”, „nas”, „nasz”), zbiera i przetwarza od użytkowników Witryny ICL dostępnej pod adresem www.iclfood.com („Witryna”). Opisuje również nasze praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania i przetwarzania Twoich informacji oraz dostępne dla Ciebie prawa i opcje w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy za pośrednictwem Witryny.

ZBIERANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy Twoje dane, gdy rejestrujesz się jako użytkownik w Witrynie w celu ubiegania się o otwartą pozycję w ICL.

Aby ubiegać się o otwarte stanowisko w ICL, będziesz musiał zarejestrować się jako użytkownik w Witrynie i podać nam informacje, takie jak wybrana nazwa użytkownika i hasło, imię i nazwisko, adres e-mail i CV. Powyższe informacje określane są jako „Informacje o koncie użytkownika”.

Przetwarzamy informacje, które nam przekazujesz, przesyłając zapytanie za pośrednictwem naszej Witryny, e-mailem lub innym kanałem kontaktu.

Zapytanie można przesłać za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego online lub dzwoniąc do nas, wysyłając e-mail lub pisząc do nas. Zbieramy informacje podane w zapytaniu, które zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firmę, kraj i treść wiadomości. Nazywamy to „Informacjami Zapytania”. Pola obowiązkowe do wypełnienia naszych formularzy kontaktowych online będą oznaczone jako takie.

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, gdy rejestrujesz się w celu otrzymywania naszych biuletynów i innej komunikacji marketingowej.

Tam, gdzie wyraźnie wyraziłeś na to zgodę, będziemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane kontaktowe w celu wysyłania Ci naszych biuletynów i innych aktualizacji dotyczących ICL. Nazywamy to „Informacjami kontaktowymi”.

Nie masz prawnego obowiązku przekazywania nam wyżej wymienionych informacji; jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać tych informacji, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub wysłać Ci wiadomości i aktualizacji dotyczących ICL, a Ty nie będziesz mógł ubiegać się o otwartą pozycję w ICL za pośrednictwem Witryny.

Zbieramy również informacje analityczne dotyczące korzystania z Witryny.

Kiedy korzystasz z Witryny, rejestrujemy i zbieramy pewne informacje o Twoich interakcjach z Witryną, w tym adres IP, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, czas i datę dostępu, typ używanej przeglądarki, używany język, klikane linki i podjęte działania podczas korzystania z Serwisu. Nazywamy to informacjami analitycznymi”.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE

Aby odpowiedzieć i obsłużyć Twoje zapytanie.

Wykorzystamy Twoje Informacje Zapytania, aby skontaktować się z Tobą w sprawie Twojego zapytania i obsłużyć Twoje zapytanie.

Aby zarejestrować Cię w Serwisie i ułatwić Ci korzystanie z Serwisu.

Wykorzystamy Twoje Informacje o koncie użytkownika, aby otworzyć dla Ciebie konto użytkownika i ułatwić Ci korzystanie z Witryny w celu ubiegania się o otwarte stanowiska w ICL oraz przetwarzania Twojego podania o pracę.

Aby wysyłać Ci komunikaty administracyjne i marketingowe.

Wykorzystamy Twoje Informacje o Koncie Użytkownika, aby przesłać Ci komunikaty administracyjne dotyczące korzystania z Witryny i Twojego podania o stanowisko w ICL. Będziemy również wykorzystywać Twoje dane do wysyłania biuletynów i innych komunikatów marketingowych dotyczących produktów i usług ICL, z zastrzeżeniem Twojej wyraźnej zgody.

Będziemy wykorzystywać Informacje analityczne do ulepszania i rozwijania Witryny.

Będziemy wykorzystywać Informacje analityczne do rozwoju i ulepszania Witryny, naszej komunikacji e-mailowej oraz oferowanych przez nas produktów i usług. Korzystamy również z informacji analitycznych, aby lepiej zrozumieć rynek, na którym działa ICL, oraz do raportowania zarządczego i planowania biznesowego.

KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Nie będziemy udostępniać Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem wydarzeń wymienionych poniżej lub gdy wyrazisz nam swoją wyraźną i świadomą zgodę.

Będziemy udostępniać Twoje dane naszym usługodawcom, którzy pomagają nam w prowadzeniu Witryny i naszej działalności.

Będziemy udostępniać Twoje dane naszym usługodawcom, którzy pomagają nam w wewnętrznych operacjach naszej działalności i Witrynie. Firmy te, takie jak Amazon Web Services Inc., są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych w tym kontekście tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia nam tych usług, a nie do własnych celów promocyjnych. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Przekażemy Twoje Informacje właściwym organom, jeśli nadużyłeś swojego prawa do korzystania z Witryny lub naruszyłeś jakiekolwiek obowiązujące prawo.

Jeśli nadużyłeś swoich praw do korzystania z Witryny lub naruszyłeś jakiekolwiek obowiązujące prawo, możemy udostępniać Twoje dane właściwym organom i stronom trzecim (takim jak radcy prawni i doradcy) w celu postępowania w przypadku naruszenia lub naruszenia.

Udostępnimy Twoje Informacje, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Twoich danych przez organ sądowy, rządowy lub regulacyjny.

Będziemy udostępniać Twoje Informacje stronom trzecim w przypadku zmiany struktury ICL.

Jeśli działalność ICL lub Witryny zostanie zreorganizowana w innych ramach lub poprzez inną strukturę prawną lub podmiot (na przykład z powodu fuzji lub przejęcia), udostępnimy Twoje dane tylko w zakresie wymaganym do umożliwienia zmiany strukturalnej w działaniu ICL.

Nie sprzedajemy Twoich informacji.

Nie sprzedajemy Twoich informacji, ani nie robiliśmy tego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

COOKIES

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe, składające się z niewielkiej ilości danych, które są zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (np. smartfonie, tablecie itp.), gdy korzystasz z Internetu i odwiedzasz różne strony internetowe. Informacje, które przechowują pliki cookie, są odczytywane przez odwiedzaną witrynę, podczas sesji Twojej wizyty na stronie (są to tzw. „sesyjne” pliki cookie) i po ponownym odwiedzeniu strony (są to tzw. „trwałe” pliki cookie) . Używamy również technik zwanych sygnalizatorami sieciowymi i pikselami sieciowymi w celach podobnych do korzystania z plików cookie.

Używamy dodatku, aby dostarczyć Ci szczegółowych informacji o plikach cookie i umożliwić Ci kontrolowanie korzystania z plików cookie.

Używamy dodatku, aby dostarczyć Ci bardziej szczegółowych informacji na temat używanych przez nas plików cookie. Umożliwia również kontrolowanie wykorzystania marketingowych plików cookie, plików cookie preferencji i plików cookie statystyk. Możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, włączając lub wyłączając określone pliki cookie lub kategorie plików cookie. Nie możesz jednak wyłączyć „niezbędnych” plików cookie, ponieważ strona internetowa nie może bez nich działać. Włączając pliki cookie, wyrażasz zgodę na zbieranie danych, do których są przeznaczone.

Używamy plików cookies niezbędnych do działania Serwisu, statystyk i zapamiętywania Twoich preferencji.

Używamy plików cookie podczas odwiedzania naszej Witryny w wielu celach, jak krótko wyjaśniono poniżej:

 • Niezbędny. Pliki cookie, które są ściśle niezbędne do funkcjonowania Witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie. Możesz ustawić swoje urządzenie tak, aby blokowało lub ostrzegało Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części Witryny mogą nie działać poprawnie.
 • Statystyka. Analityczne pliki cookie, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą Witryną, zbierając dane, które nie identyfikują Cię bezpośrednio.
 • Preferencje. Pliki cookie, które zapamiętują Twoje wybory podczas korzystania z Witryny i pozwalają Witrynie reagować, odzwierciedlając Twoje preferencje.
 • Marketing. Pliki cookie, które śledzą korzystanie z Witryny i umożliwiają reklamodawcom internetowym dostosowywanie reklam, które ich zdaniem są dla Ciebie bardziej odpowiednie.

BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będą potrzebne do obsługi Witryny i interakcji z użytkownikami, a następnie, gdy będzie to potrzebne do celów prowadzenia dokumentacji.

Będziemy przechowywać Twoje Informacje przez okres niezbędny do wspierania naszej zwykłej działalności biznesowej, obsługi Witryny i interakcji z użytkownikami Witryny. Po tym okresie nadal będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów, ustanawiania i obrony roszczeń prawnych oraz egzekwowania naszych umów.

Wdrażamy środki w celu zabezpieczenia Twoich Informacji

Wdrażamy środki mające na celu zmniejszenie ryzyka uszkodzenia, utraty informacji oraz nieuprawnionego dostępu lub wykorzystania informacji. Jednak środki te nie zapewniają absolutnego bezpieczeństwa informacji. W związku z tym, chociaż podejmowane są wysiłki w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych, nie jest to gwarantowane i nie możesz oczekiwać, że Witryna będzie odporna na zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji.

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Przekażemy Twoje Informacje za granicę wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe do przetwarzania w lokalizacjach poza Twoją jurysdykcją, będziemy przestrzegać zasad przekazywania danych mających zastosowanie w takich sytuacjach. Jeśli jesteś rezydentem UE, wszelkie przekazywanie Twoich danych osobowych poza UE będzie odbywać się zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami określonymi przez Komisję UE. Powinniśmy zapewnić, że możemy się do tego dostosować.

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH W UE

ICL jest administratorem danych osobowych objętych niniejszym Powiadomieniem.

Administratorem danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem Serwisu, jest:

Izrael Chemicals Ltd.
Millennium Tower, ul. Aranha 23
Tel Awiw, Izrael 61070
Telefon: + 972 3 684-4400
Telefaks: +972 3 684-4444
E-mail: kontakt@icl-group.com

Dane kontaktowe naszego przedstawiciela w Unii Europejskiej.

Naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej na potrzeby niniejszego zawiadomienia jest: ICL Europe Coöperatief UA

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych wynikająca z prawa UE

Podstawą prawną na mocy prawa UE do przetwarzania Informacji analitycznych jest nasz uzasadniony interes w utrzymaniu, rozwijaniu i ulepszaniu Witryny, zrozumieniu naszej grupy docelowej i rynku biznesowego, na którym działamy.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania Informacji z Zapytania jest nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Zgodnie z prawem UE podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania informacji o koncie użytkownika w celu administrowania rejestracją i korzystaniem z Witryny w celu ubiegania się o wolne stanowiska w ICL oraz wysyłania wiadomości administracyjnych w związku z wnioskiem jest to, że przyjmujemy przed zawarciem umowy kroki w ocenie Twojej aplikacji na otwarte stanowisko, a także nasze prawnie uzasadnione interesy w prowadzeniu dokumentacji rekrutacyjnej, ułatwieniu procesu selekcji, przeprowadzaniu weryfikacji referencji, komunikowaniu się z Tobą oraz zarządzaniu wewnętrznym i obronie roszczeń prawnych.

Zgodnie z prawem UE podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu wysyłania Ci komunikatów marketingowych jest Twoja wyraźna zgoda.

Podstawą prawną na mocy prawa UE do przetwarzania Twoich danych w celu obsługi przypadków nadużycia w korzystaniu z Serwisu jest nasz uzasadniony interes w obronie i egzekwowaniu naruszeń i naruszeń, które są szkodliwe dla naszej działalności.

Podstawą prawną na mocy prawa UE do przetwarzania Twoich danych, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do ich udostępnienia, jest nasz uzasadniony interes w przestrzeganiu nałożonych na nas obowiązkowych wymogów prawnych.

Zgodnie z prawem UE podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych w przypadku zmiany naszej struktury korporacyjnej jest nasz uzasadniony interes w zapewnieniu ciągłości działania.

Masz określone prawa do dostępu, aktualizacji lub usunięcia swoich informacji, uzyskania kopii swoich informacji, wycofania zgody oraz wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia niektórych czynności związanych z przetwarzaniem danych.

Jeśli znajdujesz się w UE, masz następujące prawa wynikające z RODO:

Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych i otrzymania ich kopii.

Prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Masz prawo przesłać te dane innemu usługodawcy. Jeśli jest to technicznie wykonalne, masz prawo, aby Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od nas do wskazanego przez Ciebie usługodawcy.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, na przykład zgody na przesyłanie Ci naszych biuletynów i innych komunikatów marketingowych dotyczących działalności ICL.

Prawo do sprzeciwu, w oparciu o Twoją szczególną sytuację, wobec wykorzystania Twoich danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Możemy jednak pominąć sprzeciw, jeśli wykażemy ważne prawnie uzasadnione podstawy lub w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (z wyjątkiem ich przechowywania), jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych, na okres umożliwiający nam sprawdzenie ich prawidłowości; jeśli uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów określonych w niniejszej Polityce, ale wymagasz ich do ustalenia, wykonania lub obrony w związku z roszczeniami prawnymi lub jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu, do czasu sprawdzenia, czy nasze uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Twoich.

Prawo do bycia zapomnianym. W pewnych okolicznościach, na przykład gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych i nie mamy uzasadnionych podstaw do unieważnienia Twojego sprzeciwu, masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych. Możemy jednak nadal przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy na mocy przepisów prawa w państwach członkowskich UE lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz to zrobić, kontaktując się z nami pocztą elektroniczną na adres: dane.privacy@icl-group.com

Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o uzasadnione dowody w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, zanim przekażemy Ci informacje. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie udzielić Ci informacji, o które prosiłeś, wyjaśnimy przyczynę tego.

Masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych. Jeżeli przebywasz na terenie UE, to zgodnie z art. 77 RODO możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia RODO. Lista organów nadzorczych w UE kliknij tutaj.

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH W KALIFORNII

Do celów niniejszej sekcji (Dodatkowe informacje dla osób w Kalifornii) Dane osobowe nie obejmują:

 • publicznie dostępne informacje z rejestrów rządowych;
 • Zidentyfikowane lub zagregowane informacje konsumenckie;
 • Do 1 stycznia 2023 r. informacje dotyczące kandydatów do pracy, pracowników, właścicieli, dyrektorów, funkcjonariuszy lub wykonawców, dane kontaktowe w nagłych wypadkach od nich oraz informacje niezbędne do administrowania świadczeniami na ich rzecz; oraz
 • Do 1 stycznia 2023 r. informacje, które uzyskamy od konsumenta działającego w imieniu firmy, a komunikacja z nami odbywa się wyłącznie w kontekście przeprowadzania przez nas należytej staranności w odniesieniu do lub dostarczania lub odbierania produktu lub usługi do lub od innej firmy.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis informacji, które zbieramy od użytkowników naszej Witryny oraz celów biznesowych lub handlowych, do których wykorzystujemy każdą kategorię danych osobowych. To również informacje, które zebraliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kategorie Danych Osobowych i źródło ich gromadzenia

 • Identyfikatory – zbierane bezpośrednio od Ciebie Informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub mogą być powiązane z konkretną osobą – – zbierane bezpośrednio od Ciebie.
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej – zbierane z urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny
 • Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem – zbierane bezpośrednio od Ciebie

Typowe rodzaje gromadzonych danych osobowych

 • Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika konta
  Informacje, które podajesz podczas interakcji z nami.
  Twoje preferencje konta.
 • Typ Twojej przeglądarki, system operacyjny, adres IP.
 • Twoje CV.

Cele biznesowe lub handlowe zgodnie z CCPA

 • Zapewnienie obsługi klienta, przetwarzanie lub realizacja zamówień i transakcji, weryfikacja informacji o kliencie, przetwarzanie płatności.
 • Świadczenie usług w imieniu firmy lub usługodawcy, w tym prowadzenie lub obsługa kont, świadczenie obsługi klienta, świadczenie usług analitycznych lub świadczenie podobnych usług w imieniu firmy lub usługodawcy.
 • Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa, ochrona przed złośliwą, oszukańczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością, ściganie osób odpowiedzialnych za tę działalność.
 • Podejmowanie badań wewnętrznych w celu rozwoju technologicznego i demonstracji.
 • Podejmowanie działań w celu weryfikacji lub utrzymania jakości usługi oraz ulepszania, ulepszania lub ulepszania usługi.
 • Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów.
 • Świadczenie usług w imieniu firmy lub usługodawcy, w tym prowadzenie lub obsługa kont, świadczenie obsługi klienta, świadczenie usług analitycznych lub świadczenie podobnych usług w imieniu firmy lub usługodawcy.
 • przetwarzanie transakcji, weryfikacja informacji.

Cele szczególne

 • Zobacz powyżej w „Jak wykorzystywane są Twoje dane” i „Kto będzie przetwarzał Twoje dane”

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych i nie robiliśmy tego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Twoje prawa wynikające z CCPA, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii

Ujawnianie danych osobowych, które zbieramy o Tobie.

Masz prawo wiedzieć:

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie;
 • Kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe;
 • Nasz biznesowy lub komercyjny cel zbierania danych osobowych;
 • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe, jeśli takie istnieją; oraz
 • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie.

Prawo do usunięcia.

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych poniżej, po otrzymaniu od Ciebie możliwego do zweryfikowania wniosku, będziemy:

 • Usuń swoje dane osobowe z naszych rejestrów; i
 • Polecaj usługodawcom usunięcie Twoich danych osobowych z ich rejestrów.

Pamiętaj, że nie możemy usunąć Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do:

 • Sfinalizuj transakcję, w związku z którą zebrano dane osobowe, spełnij warunki pisemnej gwarancji lub wycofania produktu przeprowadzonego zgodnie z prawem federalnym, zapewnij towar lub usługę, o którą prosisz lub możesz racjonalnie przewidzieć w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonać umowę między Tobą a nami;
 • Wykrywać incydenty bezpieczeństwa, chronić przed złośliwymi, oszukańczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami; lub ścigać osoby odpowiedzialne za tę działalność;
 • Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów, które osłabiają istniejącą zamierzoną funkcjonalność;
 • Korzystać z wolności słowa, zapewnić innemu konsumentowi prawo do korzystania z jego prawa do wolności słowa lub skorzystać z innego prawa przewidzianego w ustawie;
 • Przestrzegaj kalifornijskiej ustawy o prywatności w komunikacji elektronicznej;
 • Weź udział w publicznych lub recenzowanych badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych w interesie publicznym, które są zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, gdy usunięcie przez nas informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić przeprowadzenie takich badań, pod warunkiem uzyskaliśmy Twoją świadomą zgodę;
 • Umożliwienie wyłącznie zastosowań wewnętrznych, które są racjonalnie dostosowane do Twoich oczekiwań w oparciu o Twoje relacje z nami;
 • Przestrzegać istniejącego zobowiązania prawnego; lub
 • W przeciwnym razie wykorzystaj swoje dane osobowe wewnętrznie w sposób zgodny z prawem, zgodny z kontekstem, w którym podałeś informacje.

Ochrona przed dyskryminacją.

Masz prawo nie być przez nas dyskryminowanym, ponieważ skorzystałeś z któregokolwiek ze swoich praw wynikających z CCPA. Oznacza to, że nie możemy m.in.:

 • Odmówić Ci towarów lub usług;
 • Naliczać różne ceny lub stawki za towary lub usługi, w tym poprzez stosowanie rabatów lub innych korzyści lub nakładanie kar;
 • Zapewnić Ci inny poziom lub jakość towarów lub usług; lub
 • Zasugeruj, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom lub jakość towarów lub usług.

Należy pamiętać, że możemy naliczyć inną cenę lub stawkę lub zapewnić inny poziom lub jakość towarów i/lub usług, jeśli różnica ta jest w uzasadniony sposób związana z wartością, jaką zapewniają naszej firmie dane osobowe.

Wykonywanie swoich praw CCPA.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw CCPA opisanych w niniejszej Polityce prywatności, napisz do nas na adres: legal.americas@icl-group.com.

Użyj adresu e-mail działu prawnego/kierownika ICL US.

Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i ze względów bezpieczeństwa przed ujawnieniem żądanych danych osobowych, stosując dwu- lub trzypunktowy proces weryfikacji danych, w zależności od rodzaju informacji, których potrzebujesz.

Śledzenie użytkownika

Obecnie nie odpowiadamy ani nie podejmujemy żadnych działań w odniesieniu do sygnałów „nie śledź” przeglądarki internetowej ani innych mechanizmów, które zapewniają konsumentom możliwość dokonywania wyboru w zakresie gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osoby na temat działań w Internecie poszczególnych konsumentów w czasie i na całym świecie. strony internetowe stron lub usługi online.

Zezwalamy stronom trzecim, takim jak firmy, które udostępniają nam narzędzia analityczne, na zbieranie informacji umożliwiających identyfikację użytkownika na temat aktywności online poszczególnych konsumentów w czasie i na różnych stronach internetowych, gdy konsument korzysta z Witryny.

MNIE

Serwis nie jest skierowany do użytkowników poniżej 18 roku życia.

Serwis nie jest skierowany do użytkowników poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie informacji ani danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani świadomie nie pozwalamy dzieciom poniżej 18 roku życia korzystać z Serwisu.

ZMIANY W NINIEJSZEJ INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejsze Powiadomienie. Najnowsza wersja Powiadomienia będzie zawsze dostępna pod adresem https://www.icl-group.com/privacy-policy/

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana: 29 października 2021 r.

Otwórz
Tłumacz Google "