گوشت، مرغی، سمندری غذا (MPS)
دودھ
بیوریجز
اوپن
گوگل مترجم "