Analityczne badania i rozwój oraz nauka o składnikach (ARDIS)

Nasz zespół ARDIS wnosi wysoką wartość do działu R&D Phosphate Specialty. ARDIS oznacza Analityczne badania i rozwój oraz nauka o składnikach i jest zespołem siedmiu wysoko wykwalifikowanych naukowców z siedzibą w Ladenburgu. Oprócz ich wkładu w dziedzinie analizy chemicznej, projektów badawczo-rozwojowych i opracowywania metod, ich wiedza na temat składników czyni je wyjątkowymi. Ze względu na swoje zaplecze chemiczne naukowcy ARDIS rozumieją zachowanie, funkcjonalność i chemię składników oraz wiedzą, jak najlepiej wykorzystać synergię surowców. Dzięki tej wiedzy ARDIS wspiera swoich kolegów na całym świecie. Aby dalej rozwijać i poszerzać wiedzę naukową na temat składników, ARDIS stale poszukuje owocnej współpracy z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Otwarte
Tłumacz Google "